INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W IMGIS POLSKA SP. Z O.O.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) informujemy, że:
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest IMGIS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (dalej IMGIS), adres: ul. Mariacka 8a/2a, 40-014 Katowice, telefon: +48 32 723 23 11, e-mail: bok@ekolportaz.pl
 1. IMGIS przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach związanych z realizacją usług o charakterze finansowym, usług doradczych i informacyjnych oraz usług mających na celu wspieranie przedsiębiorców w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej i zawodowej, głównie z wykorzystaniem wsparcia z funduszy Unii Europejskiej:
 1. Podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy kolportażu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust 1 lit a RODO),
 2. Udzielanie odpowiedzi i  informacji, w zakresie składania zamówień i zlecenia kolportażu z Platformy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust 1 lit a RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 3. Realizacji umowy kolportażu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 4. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa, w tym zwłaszcza w związku z obowiązkami podatkowymi i z zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 5. Spersonalizowanego marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Platformę w trakcie wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 6. Spersonalizowanego marketingu i promocji produktów oferowanych przez Platformę po wygaśnięciu umowy i w razie odstąpienia od jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 7. Administracji wewnętrznej Platformy, w tym utrzymania infrastruktury IT (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej dane Klienta mogą być przekazywane do: biur księgowych i kancelarii prawnych, podmiotów realizujących czynności związane z realizacją usług przez IMGIS, w tym podwykonawców, firm transportowych i kurierskich, banków w zakresie realizacji płatności i innych podmiotów upoważnionych do odbioru danych osobowych Klienta na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 1. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres realizacji umowy zawartej z IMGIS, a po rozwiązaniu umowy przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń, oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub zobowiązań umownych, a w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu. W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych.
 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez IMGIS przysługuje Pan/Panu prawo:
      1)        dostępu do treści danych,       2)        sprostowania danych,       3)        usunięcia danych,       4)        ograniczenia przetwarzania danych,       5)        wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,       6)        przenoszenia danych, na podstawie odpowiednich przepisów (art.15 – 21) Rozporządzenia RODO.
 1. W przypadkach w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. lit. a RODO) Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez IMGIS Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w IMGIS sprawuje Inspektor Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: bok@ekolportaz.pllub listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych IMGIS POLSKA Sp. z o.o. ul. Mariacka 8a/2a , 40-014 Katowice.
 1. W zakresie, w jaki przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarciai realizacji umowy z IMGIS, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy; podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa podania danych jest równoznaczna z brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy. 

Kontakt

Biuro czynne jest od pon. do pt. w godzinach od 9:00 do 17:00.

Biuro Obsługi Klienta

ul. Mariacka 8a/2a, 40-014 Katowice
tel: +48 32 723 23 11, e-mail: bok@ekolportaz.pl

IMGIS POLSKA Sp. z o.o.

ul. Mariacka 8a/2a, 40-014 Katowice
KRS: 0000468466, NIP: 6342819746, Regon: 243309150
Pomoc techniczna oraz informacja związana z wdrożeniami na platformach dedykowanych realizowana jest przez e-mail: bok@ekolportaz.pl

Możesz zrealizować w następujących lokalizacjach:

Będzin, Bytom, Chorzów, Czeladź, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Głogów, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Jelenia Góra, Katowice, Knurów, Kraków, Legnica, Mikołów, Mysłowice, Oleśnica, Olkusz, Oława, Piekary Śląskie, Pszczyna, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świdnica, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Trzebnica, Tychy, Warszawa, Wodzisław, Wrocław, Zabrze, Zawiercie, Żory, Łódź,

Rozdawanie ulotek?

Zapomnij o tym! Zleć nam kolportaż bezadresowy i przygotuj się na wzmożone zainteresowanie swoim biznesem. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

DOTACJE NA INNOWACJE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013.